Dialog - CZ GPTI

DIALOG - Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii (CZGPTI)

DIALOG - Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii byl založen v roce 1996, jeho kořeny však sahají až do roku 1991, kdy do tehdejšího Československa přijíždí poprvé výcvikový tým britského Gestalt Psychotherapy Training Institute (GPTI) pod vedením trenérky a gestalt-terapeutky Talii Levine Bar-Yoseph. Tento tým, ve kterém kromě Talii působili ještě Jay Levin a Caro Kelly a – jako hosté – Christine Shearman a Todd Butler, pak se skupinou českých a slovenských psychologů a psychiatrů pracoval dalších sedm let a v roce 1998 ji dovedl až k absolutoriu. Začátku tohoto systematického výcviku předcházelo - rovněž v roce 1991 - krátké setkání skupiny s výcvikovým týmem Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA) z USA, v jehož jádru stojí Robert Resnick, Rita Resnick a Todd Burley. Několik členů výcviku se pak v průběhu dalších let s GPTI účastnilo rovněž pravidelných letních výcvikových programů, které GATLA v Evropě každoročně pořádá.
V době svého založení byl DIALOG sdružením všech členů výcvikové skupiny, kteří výcvik absolvovali až do konce a v jeho čele tehdy stanuli Helena Fišerová, Anton Polák a Juraj Rektor. S vlastní výcvikovou aktivitou DIALOG začal v roce 1999, kdy otevřel svůj první dlouhodobý komplexní výcvik v Gestalt psychoterapii, a od té doby ve své aktivitě pokračuje nepřetržitě. Pravidelně, v intervalu zhruba dvou let, otevírá nový dlouhodobý výcvik. V posledních letech členové výcvikového týmu DIALOGu aktivně působí i na mezinárodní půdě.
V roce 2004 došlo mezi zakládajícími členy DIALOGu a absolventy prvního dlohodobého výcviku k dohodě o založení České společnosti pro Gestalt terapii (ČSGT) a od této doby se DIALOG stává výlučně výcvikovým a vzdělávacím institutem.

DIALOG působí v rámci České psychoterapeutické společnosti ČPS JEP a plně se hlásí k jejímu etickému kodexu. Od roku 2002 je DIALOG členem Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT). Trenéři DIALOGu jsou diplomovaní britským GPTI a americkým GATLA.

DIALOG nabízí kompletní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti zdravotnictví, psychoterapie, poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce a profesionálního života pojmout filozofii a metodologii Gestalt terapie. V roce 1999 získal tento výcvikový program akreditaci ČPS JEP pro zdravotnictví a i v dalších obdobích bude DIALOG usilovat o to, aby jeho programy svým obsahem a úrovní zodpovídaly kritériím a nárokům kladeným na psychoterapeutické vzdělání, jak je stanovuje ČPS JEP, EAP a EAGT.