Odborná činnost Dialogu

 Externí odborné aktivity Institutu Dialog v roce 2008

 • A. Polák: spoluautor (s P.Brownellem a A. Mearou) kapitoly: Introduction and Purpose of the Handbook v knize: Handbook for Theory, Research and Practice in Gestalt Therapy. Cambridge scholars publishing, 2008.
 • Rektor J.: Co je Gestalt psychoterapie? 7. Psychoterapeutický víkend, Malenovice, duben 2008.
 • Rektor J.: Gestalt - charakteristická metoda. 7. Psychoterapeutický víkend, Malenovice, duben 2008.
 • Rektor J.: Gestalt psychoterapie v praxi. 7. Psychoterapeutický víkend, Malenovice, duben 2008.
 • Rektor J.: Procedurální paměť a psychoterapie. Seminář moravských ambulatních psychiatrů, Přerov, 18.4.2008.
 • Rektor J.: Gestalt psychoterapie a neurovědy. Konference ČASP, Brno, duben 2008.
 • Rektor J.: Contact and the function of procedural memory. European Gestalt Summer Residential, Vilnius 2008
 • aktivity na konferenci Gestalt psychoterapie v Sepetné, říjen 2008:
  • Polák A.: Uvedomovanie v gestalt psychoterapii – přednáška
  • Rektor J.: Procedurální dialogická GPT – přednáška
  • Fišerová H., Obuch I.: Kreativita v gestalt terapii – workshop
  • Polák A., Rektor J.: Supervize v GPT – workshop
 • Rektor J.: 3 přednášky: Depression, Borderline personality disorder, Procedural Dialogical Gestalt Psychotherapy. Workshop GPT, Kyjev, Ukrajina, listopad 2008

Externí odborné aktivity Institutu Dialog v roce 2007

 • A. Polák: Gestalt diagnosis. II. international conference of gestalt institutes „Going Deeper“ 26.-30. 4. 2007 Spetses, Řecko. (workshop).
 • J. Rektor: Anxiety - gestalt understandig. European Gestalt Summer Residential, Vevey, Švýcarsko, červenec 2007 (přednáška).
 • J. Rektor: Anxiety – procedural treatment. European Gestalt Summer Residential, Vevey, Švýcarsko, červenec 2007 (přednáška).
 • Dále aktivity na 26. Česko-Slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích - říjen 2007:
  • Rektor J.: Pojem procedura v GPT.
  • Rektor J.: Procedurální a dialogická GPT.
  • Polák A.: Terapeutická práce s uvědomováním.
  • Fišerová H.: Dotek v GPT.
  • Fišerová H: Dialogická Gestalt psychoterapie - workshop.

Externí odborné aktivity Institutu Dialog v roce 2006

 • J. Rektor: Gestalt psychoterapie integrovaná a integrující. VI. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, červen 2006, (přednáška).
 • J. Rektor: Depression - a gestalt psychotherapy view. European Gestalt Summer Residential, Bari, Italy, červenec 2006 (přednáška).
 • J. Rektor: Gestalt psychoterapie v moderní psychiatrii. Psychiatrie pro praxi – konference ambulantních psychiatrů, Olomouc, září 2006 (přednáška).
 • H. Fišerová: Dialogická Gestalt psychoterapie. První česká gestalt konference, Hejnice, říjen 2006 (workshop).
 • A. Polák: Splitting z pohledu gestalt-psychoterapie. První česká gestalt konference, Hejnice, říjen 2006 (přednáška).
 • J. Rektor: Hraniční vztahová problematika z pohledu gestalt-psychoterapie. První česká gestalt konference, Hejnice, říjen 2006 (přednáška).
 • A. Polák, J. Rektor: Supervize v gestalt-psychoterapii. První česká gestalt konference, Hejnice, říjen 2006 (workshop).