Knihy

Gestalt psychoterapieGestalt psychoterapie

Autorka popisuje současnou integrativní gestalt psychoterapii. Ve třiceti klíčových tématech nabízí přehled zásadních oblastí důležitých pro terapeutickou práci z pohledu tohoto psychoterapeutického směru. Psychoterapie je v tomto pojetí komplexním procesem, který vedle praktických technik klade na terapeuta v průběhu sezení požadavek být intuitivní a vědomý si vlastního prožívání. Klíčový význam tak nabývá osobní setkání s klientem ve smysluplném vztahu.

 

 

Gestalt terapie - teorie, výzkum a praxe

Kniha editovaná Philipem Brownellem, v níž je Tono Polák spoluautorem a kterou s týmem spolupracovníků  i přeložil, vyšla v roce 2011 v nakladatelství Triton a je na trhu. Knihu lze objednat zde.

Gestaltterapie - Uvědomování, dialog a proces

Kniha Garyho Yontefa přeložená do češtiny Tonem Polákem a kol. vyšla v listopadu 2009 v nakladatelství Triton. Knihu lze objednat zde

Gestalt Therapy in Clinical Practice - fom the Psychopathology to the Aesthetics of Contact

Knihu kolektivu autorů, mezi nimi i MUDr. Jana Roubala z ČR, kterou doporučujeme, lze objednat jednak na Amazonu jednak (výhodněji) na stránkách Instituto di Gestalt Italy na této adrese: https://www.gestaltitaly.com/gestalt-therapy-clinical-practice-from-psychopathology-to-the-aesthetics-of-contact/