Jiné vzdělávací aktivity

39. ročník „Gestalt Summer Residential Training“, který pořádá institut GATLA z Los Angeles, se letos konal v Polsku u Mazurských jezer od 11. 7. do 23.7. Týden předtím probíhal jako obvykle výcvik v párové terapii vedený Ritou a Bobem Resnickovými. Na obě akce poskytuje GATLA pro účastníky z Česka velké slevy ve formě stipendia a letos se jich zúčastnili 3 absolventi výcviků Dialogu. Členem trenérského týmu GATLA je Juraj Rektor, trenér Dialogu. Příští rok proběhne jubilejní 40. ročník Summer Residential, očekává se velká účast a bohatý program. O podrobnostech více na www.gatla.org.