Plánované akce


OTEVŘENÍ NOVÉHO VÝCVIKU
SKUPINY G-15

Institut Dialog nabízí komplexní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie.
Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání (teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické kompetence a etiky.

Nabízený program je schválen IPVZ pro zdravotnictví. Vedoucí trenérského týmu jsou diplomovaní britskými a americkými instituty GPTI a GATLA.

Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.

Cena: 205 Kč/výcviková hodina (nezahrnuje ubytování, stravu a vedlejší náklady výcviku). Platba: 4x ročně za výcvikový blok.

Předpokládané zahájení výcviku: září 2024

Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a osobního životopisu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2024.

 

 

Nejčastější dotazy a odpovědi k přihlášce do výcviku:

• Máte někde pro přihlášení do výcviku dotazník či formulář a kde ho případně najdu?
Formulář ani dotazník nemáme.

• Životopis má být spíše strukturovaný nebo jej chcete spíše "beletristicky" rozepsaný?
Rádi bychom dostali jak strukturovaný životopis, tak trochu více (beletristicky) rozepsanou osobní historii, která by také obsahovala Vaši motivaci k výcviku. Také bychom se rádi dověděli, proč volíte právě tento výcvik v tomto psychoterapeutickém přístupu.

• Co je myšleno osobním životopisem? V jaké formě a délce má být psán?
Uveďte události Vašeho života, které považujete za emočně významné. Forma a délka je na Vás.

• Potřebuji k výcviku doložit potvrzení od lékaře o zdravotním stavu?
Nemusíte doložit potvrzení, ale ve svém životopise uveďte vše významné, co se týče Vašeho zdravotního stavu. Psychoterapeutický výcvik je psychicky náročný a v žádném případě není léčbou!

• Jak probíhá výběr do výcviku?
První kolo výběru děláme na základě přihlášek a životopisů.Vybrané zájemce pak pozveme k ústním pohovorům, které zpravidla probíhají na třech místech (Praha, Brno, Přerov). Zájemcům, které jsme vybrali, posíláme k přečtení výcvikový kontrakt a výcvikovou příručku. Pokud jejich zájem trvá, uzavřeme s nimi výcvikový kontrakt. Zbylé zájemce informujeme buď o tom, že jsem je nevybrali, nebo o tom, že je vedeme jako možné náhradníky a těch se zeptáme, zda mají o  pozicí náhradníka zájem. 

Splňuje výcvik v Dialogu slovenská výcviková kritéria?
Ano, splňuje. Našich výcviků se pravidelně účastní i kolegové ze Slovenska. Interní výcviková kritéria naplňují požadavky SIVPu (Slovenský inštitút pre výcvik v psychoterapii), účastníci si musí navíc doplnit jen některé externí výcvikové aktivity (50 hod. individuální terapie navíc , požadovaný počet hodin klinické praxe, týdenní kurs SIVPu...)

 • Kde výcvik probíhá? Jak často?
Setkáváme se většinou v oblasti Českomoravské vysočiny. Výcvikový program je rozložen do 5 let, uskutečňuje se 4krát za rok – vždy čtyřdenní setkání celé výcvikové skupiny

• Jaké výchozí vzdělání je pro výcvik nutné?
Vstup do výcviku je otevřen psychologům, lékařům i lidem s jiným výchozím vzděláním, kteří pracují v pomáhajících profesích (sociálním pracovníkům, poradcům, adiktologům, pedagogům, zdravotním sestrám...).

• Je v ceně výcviku ubytování a strava?
Ubytování a stravu si frekventanti výcviku hradí zvlášť. Snažíme se pro výcvik využívat dostatečně komfortní a přitom cenově přístupná ubytovací zařízení.

• Co jsou "vedlejší náklady" výcviku?
Jsou to náklady na úhradu externích částí výcviku - 100 hodin individuální sebezkušnosti (individuální terapie), 100 hodin supervize a náklady na závěrečnou zkoušku. 

• Můj partner má zájem absolvovat stejný výcvik. Je to možné?
Je to možné, ale náročné. Protože se výcviková komunita běžně skládá ze tří skupin, je v zásadě možné, aby ve výcviku byli partneři – každý v jiné skupině. Ze zkušeností víme, že to není ani pro jednoho z nich jednoduché a takový krok je třeba dobře zvážit. Na skutečnost, že se partneři hlásí do výcviku, je nutné upozornit při přijímacím pohovoru.

• Co když v průběhu výcviku otěhotním? Musím pak výcvik ukončit?
Nikoliv. Během našich výcviků se už narodilo mnoho dětí a matkám umožňujeme aby malé děti sebou braly na výcvik. Kapacita hotelu je dostatečná, v době programu dítě hlídá někdo z rodiny. Pro matku frekventantku je to ale dost náročná situace.

• Můžete mi napsat podrobnosti k náplni výcviku?
Podrobnosti naleznete v kapitole "Výcvikový program" na tomto webu.