Hostující členové týmu

PhDr. Igor ObuchPhDr. Igor Obuch
psycholog, vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde žije a pracuje, v současné době na Psychiatrické klinice FN. Původně vycvičen v dynamické skupinové terapii, působil i jako trenér v komunitním výcviku. V 90. letech absolvoval výcvik v katathymně- imaginativní terapii a certifikační zkouškou ukončil výcvik v Gestalt terapii GPTI. Jako trenér se angažuje ve výcvicích DIALOGu i na Slovensku. Součástí jeho aktivit je i překládání psychoterapeutické a psychologické literatury a školicí činnost (v projektivní psychodiagnostice) v Čechách i na Slovensku.

 

Mgr. Gabriela LinhardtováMgr. Gabriela Linhardtová
psycholožka, vystudovala na Univerzitě P.J. Šafárika v Košicích. Žije a působí v Košicích, má soukromou poradensko-psychologickou a psychoterapeutickou praxi. Terapeutické vzdělávání začala výcvikem v dynamické skupinové psychoterapii a působila i jako trenérka v této metodě. Je také cvičnou terapeutkou relaxační a symbolické psychoterapie. V 90. letech absolvovala výcvik Gestalt terapie v GPTI UK, který uzavřela certifikační zkouškou GPTI a výcvik v GATLA. V současnosti organizuje a vede výcviky Gestalt terapie na Slovensku, od r. 2005 je ředitelkou Inštitútu Dialóg S-GPTI. Je držitelkou ECP.

 

romanka1PhDr. Romana Krasulová
klinická psycholožka, je absolventkou FF UK Bratislava. Převážnou většinu své pracovní kariéry pracovala jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici P.Pinela v Pezinku. Nyní se věnuje především psychoterapii ve své soukromé praxi a překladatelské činnosti. Své psychoterapeutické vzdělávání začala výcvikem v dynamické skupinové psychoterapii SUR, formou výcviku se rovněž seznamovala s katatymně-imaginatívní psychoterapií. V 90. letech absolvovala výcvik v Gestalt terapii v GATLA a v GPTI UK, který uzavřela certifikační zkouškou GPTI. Působila také jako trénerka v dynamických výcvicích a ve výcviku v Gestalt terapii, který organizoval Inštitút Dialóg S-GPTI.