Vedení trenérského týmu

Hela2MUDr. Helena Fišerová
psychiatr, vystudovala na Karlově univerzitě, žije a působí v Praze, ve vlastní psychiatrické a psychoterapeutické praxi. Absolvovala trénink v psychoanalýze a skupinové dynamické psychoterapii, působila jako trenérka výcviků SUR a Institutu aplikované psychoanalýzy. V 90.letech absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii s GATLA a GPTI a získala certifikát gestalt terapeutky. Externě přednáší GPT na katedře psychologie FF UK v Praze. Kromě svých trenérských a supervizorských aktivit v DIALOGu se na psychoterapeutickém životě u nás podílí i jako členka výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Je držitelkou ECP.

 

PhDr. Anton PolákPhDr. Anton Polák
psycholog, vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě, po létech působení na Slovensku žije nyní v Brně, kde vede vlastní soukromou psychologickou a psychoterapeutickou praxi.
Svoje psychoterapeutické vzdělávání začal výcvikem v dynamické skupinové terapii a později i působil jako trenér ve výcviku v skupinové terapii. Od konce 90. let, kdy certifikační zkouškou ukončil výcvik s GATLA a GPTI, se věnuje Gestalt terapii. Kromě trenérské práce v DIALOGu externě přednáší na Psychologickém ústavu FFMU v Brně (mimo jiné fenomenologickou psychologii a dynamickou neurozologii) a věnuje se překladům psychoterapeutické literatury. Je držitelem ECP.

 

MUDr. Juraj RektorMUDr. Juraj Rektor
psychiatr, vystudoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, jako psychiatr působil v PL Kroměříž. V současnosti žije v Přerově, kde vede soukromé psychiatricko-psychologické zařízení - Psychosociální centrum (www.psyche.cz).
Po výcvicích v dynamické skupinové terapii a individuální psychoanalýze absolvoval výcvik v Gestalt terapii s GATLA a GPTI. Je certifikován oběma instituty a kromě trenérské činnosti v DIALOGu se jako trenér účastní i letních rezidentních výcviků, které v Evropě pořádá GATLA. Aktivně se podílí i na práci výboru České psychiatrické společnosti ČLS JEP. Je držitelem ECP.