Vedení trenérského týmu

MUDr. Helena Fišerová MUDr. Helena Fišerová
psychiatr, vystudovala na Karlově univerzitě, žije a působí v Praze, ve vlastní psychiatrické a psychoterapeutické praxi. Absolvovala trénink v psychoanalýze a skupinové dynamické psychoterapii, působila jako trenérka výcviků SUR a Institutu aplikované psychoanalýzy. V 90.letech absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii s GATLA a GPTI a získala certifikát gestalt terapeutky. Externě přednáší GPT na katedře psychologie FF UK v Praze. Kromě svých trenérských a supervizorských aktivit v DIALOGu se na psychoterapeutickém životě u nás podílela i jako členka výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Je držitelkou ECP.

 

MUDr. Juraj Rektor MUDr. Juraj Rektor
psychiatr, vystudoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, jako psychiatr působil v PL Kroměříž. V současnosti žije v Přerově, kde vede soukromé psychiatricko-psychologické zařízení - Psychosociální centrum (www.psyche.cz).
Po výcvicích v dynamické skupinové terapii a individuální psychoanalýze absolvoval výcvik v Gestalt terapii s GATLA a GPTI. Je certifikován oběma instituty a kromě trenérské činnosti v DIALOGu se jako trenér účastní i letních rezidentních výcviků, které v Evropě pořádá GATLA. Aktivně se podílí i na práci výboru České psychiatrické společnosti ČLS JEP. Je držitelem ECP.

 

MUDr. Michaela Horáčková MUDr. Michaela Horáčková
psychiatr, vystudovala lékařskou fakultu UK v Plzni. Působí v soukromé praxi v Praze, kde se věnuje Gestalt psychoterapii. Prošla sebezkušenostním výcvikem v neverbálních technikách a výcvikem věnujícím se stavům změněného vědomí. 
V letech 1999-2003 absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog a získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

Mgr. Michal Pernička Mgr. Michal Pernička
klinický psycholog, studoval na filozofické fakultě MU v Brně. Provozuje privátní praxi ve Zlíně (Psychocentrum Zlín), věnuje se převážně psychoterapii. Výcvik v Gestalt terapii absolvoval v letech 2001 – 2006 v institutu Dialog, kde získal certifikát Gestalt terapeuta. Ve vzdělávání pokračoval i v rámci letních rezidenčních programů GATLA, kde v roce 2011 složil certifikační zkoušku. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.