Vzpomínáme

Todd Burley PhD. ABPP

† Todd Burley PhD. ABPP
trained Gestalt Therapists in the U.S. as well as internationally and was Professor in Psychology at Loma Linda University where he taught courses in Gestalt Therapy, Neuropsycho-logical Assessment, Treatment and Research in Schizophrenia, Cognitive Functions and Cortical Functions. He served on the Editorial Board of the Gestalt Review. His publications and presentations had included such issues as the use of Gestalt Therapy with severe disorders such as schizophrenia, insight and awareness in Gestalt Therapy, clinical judgment in test interpretation, implications of current psychological research in psychology for the practice of Gestalt Therapy, contemporary Gestalt theory of personality, the development of character structure from a Gestalt cognitive perspective (with Kiti Freier), field theory, and the analysis of various personality disorders based upon the disruption of the gestalt formation/destruction process. He served as president of the Gestalt Therapy Institute of L.A.

 

MUDr. Marcela Bolková Janíková

† MUDr. Marcela Bolková Janíková
psychiatr, vystudovala lékařskou fakultu v Martine. Působila v Ostravě, kde vedla soukromou ambulantní praxi. Své psychoterapeutické vzdělání začala v dynamicky orientované komunitě SUR. V letech 1999-2003 absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii  v institutu Dialog a získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu působila jako trenér a supervizor. Zemřela 8.7.2020.

 

Tono4

† PhDr. Anton Polák
klinický psycholog, vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě, po létech působení na Slovensku žil posledních 25 let v Brně, kde vedl vlastní klinicko-psychologickou a psychoterapeutickou praxi.
Svoje psychoterapeutické vzdělávání začal výcvikem v dynamické skupinové terapii a později i působil jako trenér ve výcviku ve skupinové terapii. Od konce 90. let, kdy certifikační zkouškou ukončil výcvik s GATLA a GPTI, se věnoval Gestalt terapii. Kromě trenérské a supervizorské práce v DIALOGu vedl kurzy v Rohrschachově metodě a externě přednášel na Psychologickém ústavu FFMU v Brně (mimo jiné fenomenologickou psychologii a dynamickou neurozologii). Věnoval se i překladům psychoterapeutické literatury. Byl držitelem ECP. Zemřel 14.12.2020