Vzpomínáme

Todd Burley PhD. ABPP

† Todd Burley PhD. ABPP
trained Gestalt Therapists in the U.S. as well as internationally and was Professor in Psychology at Loma Linda University where he taught courses in Gestalt Therapy, Neuropsycho-logical Assessment, Treatment and Research in Schizophrenia, Cognitive Functions and Cortical Functions. He served on the Editorial Board of the Gestalt Review. His publications and presentations had included such issues as the use of Gestalt Therapy with severe disorders such as schizophrenia, insight and awareness in Gestalt Therapy, clinical judgment in test interpretation, implications of current psychological research in psychology for the practice of Gestalt Therapy, contemporary Gestalt theory of personality, the development of character structure from a Gestalt cognitive perspective (with Kiti Freier), field theory, and the analysis of various personality disorders based upon the disruption of the gestalt formation/destruction process. He served as president of the Gestalt Therapy Institute of L.A.

 

MUDr. Marcela Bolková Janíková

† MUDr. Marcela Bolková Janíková
psychiatr, vystudovala lékařskou fakultu v Martine. Působila v Ostravě, kde vedla soukromou ambulantní praxi. Své psychoterapeutické vzdělání začala v dynamicky orientované komunitě SUR. V letech 1999-2003 absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii  v institutu Dialog a získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu působila jako trenér a supervizor. Zemřela 8.7.2020.

 

Tono4

† PhDr. Anton Polák
klinický psycholog, vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě, po létech působení na Slovensku žil posledních 25 let v Brně, kde vedl vlastní klinicko-psychologickou a psychoterapeutickou praxi.
Svoje psychoterapeutické vzdělávání začal výcvikem v dynamické skupinové terapii a později i působil jako trenér ve výcviku ve skupinové terapii. Od konce 90. let, kdy certifikační zkouškou ukončil výcvik s GATLA a GPTI, se věnoval Gestalt terapii. Kromě trenérské a supervizorské práce v DIALOGu vedl kurzy v Rohrschachově metodě a externě přednášel na Psychologickém ústavu FFMU v Brně (mimo jiné fenomenologickou psychologii a dynamickou neurozologii). Věnoval se i překladům psychoterapeutické literatury. Byl držitelem ECP. Zemřel 14.12.2020

 

romanka1 PhDr. Romana Krasulová
klinická psycholožka, byla absolventkou FF UK Bratislava. Převážnou většinu své pracovní kariéry pracovala jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici P.Pinela v Pezinku. Později se věnovala především psychoterapii ve své soukromé praxi a překladatelské činnosti. Své psychoterapeutické vzdělávání začala výcvikem v dynamické skupinové psychoterapii SUR, formou výcviku se rovněž seznamovala s katatymně-imaginatívní psychoterapií. V 90. letech absolvovala výcvik v Gestalt terapii v GATLA a v GPTI UK, který uzavřela certifikační zkouškou GPTI. Působila také jako trénerka v dynamických výcvicích a ve výcviku v Gestalt terapii, který organizoval Inštitút Dialóg S-GPTI. Romana zemřela 21.3.2023

 

Bob Resnick Ph.D. Bob Resnick Ph.D. 1937 - 2022
Clinical Psychologist, was a Gestalt Therapist for 50 years and an international Gestalt Therapy and Couples Therapy trainer for over 45 years. Trained (1965-1970) and personally certified (1969) by Drs. Fritz Perls and Jim Simkin, he was probably the youngest of the „old timers“. Dr. Resnick was a founding member and was the senior trainer of the GTILA. His interview „Gestalt Therapy: Principles Prisms and Perspectives“ defining his views of Gestalt Therapy at that time, appears in the summer 1995 issue of the British Gestalt Journal. „The Recursive Loop of Shame“ appears in the Gestalt Review 1997. „Chicken Soup Is Poison“ (Perls Festschrift) circa 1967. He developed a series of contemporary Gestalt Therapy and Couples Therapy video demonstration and training tapes. His first clinical practicum (while moonlighting as a Columbia University graduate student) was driving a New York taxicab.